Friday, April 3, 2009

SVs totalitære ansikt

Det har over lengre tid slått meg at forbløffende mange mennesker som har sterke sympatier med SV er lite tolerante overfor andre som representerer verdier som ikke stemmer med deres verdensbilde. SV har i mange tilfeller stått fram med synspunkter som er direkte dobbeltmoralske. De kritiserer Israel, går i tog mot Israel og ønsker boikott av Israelske varer samtidig som de går meget stille i dørene når det gjelder totalitære stater som regelmessig bryter menneskerettigetene.

De har ingen problemer med å kalle kristne sneversynte og intolerante uten å innse at de gjør det samme selv på andre områder. Javisst er det sant at mange som kaller seg kristne er bakstreverske og konservative, men det er ikke poenget i denne sammenhengen. Utfordringen er at skal en organisasjon framstå som et seriøst politisk alternativ bør man unngå å havne i en situasjon hvor man sitter i glasshus.

Det nylige avsluttede landsmøtet til SV har på mange måter vist deres sanne ansikt. Et ansikt mange lenge har gjenkjent uten å helt skjelne konturene. Det er nå ganske klart at SV ønsker en sterk stat som med en kraftig hånd skal styre det norske folk. De som ikke ønsker å legge seg under dette regimet og som representerer holdninger som i det sosialistike miljøet betraktes som politisk ukorrekt skal trues til taushet. I mine øyne framstår dette som totalitære holdninger som minner faretruende om kommunisme.

Det er nå 20 år siden det kommunistiske imperiumet gikk i oppløsning. Det viste seg at østblokken hadde forvitret gjennom mange år og fattigdommen og forfallet som nå ble åpenbart for alle skyldtes et system som undertrykket den frie tanke og som kvalte etthvert forsøk på nytenkning og innovasjon. Det som ikke stemte overens med statens eller partiets ideologi ble ikke annerkjent eller i værste fall brutalt undertrykt.

Det var ikke plass for mennesker med pågangsmot og nye ideer i dette systemet. Privat initiativ ble overhodet ikke oppmuntret. Uniformering av tanke og holdninger var revolusjonens målsetning. Jeg får frysninger på ryggen når SV nå så klart identifiserer seg med dette tankegodset som i et historisk perspektiv har vist seg å kue eller direkte motarbeide mangfold og utvikling. I mine øyne er den sosialismen de forfekter et puritansk religiøst system med sin egen moralkodeks som slår hånden av hver den som ikke passer inn. Legg merke til at etthvert religiøst system, det være seg sosialistisk, kristent, jødisk, islamsk eller for den saks skyld buddistisk, er undertrykkende.

No comments: