Thursday, July 30, 2009

Ikke la noen legge noen skulle på deg - Don't let anybody should on you

Artikkelen er oversatt til Norsk med tillatelse av Paul Anderson-Walsh. The article is translated into Norwegian with permission from Paul Anderson-Walsh. Paul Anderson-Walsh er grunnleggeren av The Grace Project i London. Han har skrevet flere bøker om nåden og den nye pakt. Han er en etterspurt forkynner og en nær venn av Steve McVey.

”Kristendom er bare et sett med regler – Gjør det og ikke gjør det.” Høres det kjent ut for deg? Når vi hører dette prøver vi å overbevise de som sier dette at det er ikke sant. Men dypt inne i oss finnes det en gnagende mistanke om de kanskje har rett.

Og mens vi nå snakker om hvorfor, hvorfor sier Paulus til Timoteus at han skal ”gripe det evige liv”? (1 Tim 6:11-12) Er ikke Timoteus allerede frelst? Jo, han er det, men det mangler tydeligvis noe. Det kristne livet dreier seg ikke om å følge regler eller å gjøre ditt beste. Det handler om så mye mer. Hvis denne generasjonen skal tenne verden i brann og ikke bare brenne seg ut (gjennom å følge regler), hvis denne generasjonen skal lykkes der hvor andre har feilet da må den følge Paulus råd og gripe det evige liv.

Men, hva betyr det? Når Moses møter Gud som en brennende busk (2 Mos 3:1-5), så forandrer det livet til Moses. Hvordan kan busken brenne uten å bli oppbrent? Svaret er dypsindig; brenslet som opprettholder ilden kommer fra Gud, ikke busken. Moses forståelse av hvordan Gud arbeider blir snudd på hodet når han nå skal påbegynne sin tjeneste med å forandre verden. Når man tjener Gud er det mulig å være i brann uten å brenne ut, fordi brenselet er fra Gud og ikke fra oss. Det forandret Moses liv, noe som igjen forandret verden.

Det kristne livet er ”ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg og det livet jeg nå lever, lever jeg i troen på Guds sønn som elsker meg og som ga seg selv for meg” (Gal 2:20). Det handler ikke om dine anstrengelser. Det er ikke lenger om hva du burde (eller ikke burde). Det dreier seg om Ham som gjør det gjennom deg. Dette er deg evige liv, det Guddommelige livet som Timoteus ble oppfordret å gripe, for å kunne fullføre det løpet Gud hadde lagt foran ham.

Så, før du begynner på dette store eventyret som kalles livet, før du prøver å gjøre noe stort for Gud, la Ham vise deg sin plan. Først la Ham åpenbare seg i deg og deretter vise seg Selv for verden gjennom deg.

Hvis du er klar til å gripe det evige liv så forsikre deg først om at du lar Gud vise deg hvem du virkelig er i Ham.

No comments: