Thursday, November 27, 2008

Du har fått en nytt hjerte!

Jeg antar du har hørt forkynnelse, eller hørt at noen har bedt om at Gud må gi oss et nytt hjerte, et kjøtthjerte istedet for vårt steinhjerte. Disse ytringene dukker opp relativt ofte, og de i forsamlingen som ikke er grunnfestet og urokkelige i sin tro og hvile i Jesus lar seg lett rive med og bønnfaller Gud om å gi dem et nytt hjerte. Dette er skriftstedene som det henvises til:

Da vil jeg gi dem et nytt hjerte, og la dem få en ny ånd. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dem et kjøtthjerte isteden. Så skal de følge mine forskrifter og ta vare på mine lover og leve etter dem. (Esekiel 11:19-20)

Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. (Esekiel 36:26-27)

Disse skriftstedene taler opplagt om det Gud kommer å gjøre i livene til alle de som blir født på ny og tar imot Jesus i tro. Legg merke til hva Paulus sier har skjedd med oss når vi er blitt kristne: Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! (2 Kor 5:17). I Esekiel 36:27 står det klart at dette kommer til å skje når vi får Hans ånd inni oss. Med andre ord sier skriften helt tydelig at når vi blir født på ny så har vi fått Den Hellige Ånd og dermed et nytt hjerte! La derfor ingen ta fra deg seierskransen og hvilen i Jesus ved at de prøver å gi deg dårlig samvittighet, eller gi deg en følelse av du ikke er god nok!

Det er godt mulige at våre egne erfaringer eller andres opplevelse av oss tilsier at vi ikke har et nytt hjerte. Men, det er ikke tro! Hvem velger vi å tro på? Gud eller det som vi ser? Det er her troskampen står, og for at vi stadig skal seire over dårlig samvittighet og skam trenger vi nesten daglig å bli badet i forkynnelse som skaper tro og glede, og som oppmuntrer oss. Søk de kildene som løfter deg nærmere Guds hjerte, og ikke de som får deg til å vende blikket mot deg selv. Husk at du er et kongsbarn med alle rettigheter, og tro at du har fått et nytt hjerte uansett hva djevelen eller omstendighetene måtte brøle mot deg!

No comments: