Friday, November 28, 2008

Loven dreper troen!

Joseph Prince fra Singapore har talt på Oslo Kristne Senter ved flere anledninger. Det følgende budskapet delte han med oss for et par år siden, og inngår i rekken av budskap fra Prince som har gjort stort inntrykk på meg og som har vært en viktig faktor til min egen omvendelse fra et liv i loviskhet til et liv i lyset og nåden.

I Matteus 8:5-13 finner vi historien om da Jesus helbredet den Romerske høvedsmannens sønn. Jesus sa om ham at han hadde stor tro. Vi får inntrykk av kommunikasjonen dem imellom at han fikk dette vitnesbyrdet fordi han hadde forstått sammenhengen mellom lydighet og autoritet, og at han hadde innsikt i dette fordi han selv hadde myndighet og sto under myndighet. Av dette har mange utledet at vi mister autoritet og svekker vår tro når vi er ulydige mot Gud og synder.

Det finnes en person til i det nye testamente som Jesus sa hadde stor tro, og at det var denne troen som helbredet henne. Historien om kvinnen med blødningene finner vi i Matteus 9:20-22. Hun var en meget fattig kvinne som hadde brukt alle sine penger på leger. Hun hadde ikke myndighet eller sto under myndighet, og det var heller ingen andre faktorer i hennes liv som lignet høvedsmannens. Dette fant Joseph Prince merkelig og ba derfor Den Hellige Ånd om å forklare ham hva som var fellesnevneren mellom disse to, og hva som gjorde at begge fikk vitnesbyrd om at de hadde stor tro.

Begge var hedninger, fikk han til svar. Det betyr at ingen av de to personene hadde del i den Jødiske arven. De var derfor ikke underlagt Moseloven og de ti bud. De hadde en enkel og ren tro på at personen Jesus var den han sa han var og at han hadde kraft til å gjøre under. Poenget Den Hellige Ånd ønsket å framheve er at når vi legger oss under loven så er vi under forbannelse og uten tro. I stedet for å tro på Jesus tror vi at vi vinner Guds velvilje gjennom å vise lydighet ved å holde budene. I Johannes evangelium uttrykker Jesus klart at det er bare en lydighet Gud er interessert i, og det er troens lydighet, med andre ord troen på at Jesus er alt vi trenger.

Vi som bor i Norge er hedninger. Vi har aldri mottatt de ti bud eller Moseloven. Allikevel har flere århundrer med lov-forkynnelse gjort at moral budene er en inngrodd del av den Norske folkesjela, og det er derfor kanskje ikke så rart at vi på mange områder er et trosfattig samfunn. Derfor, kjære brødre og søstre, trenger vi å få denne åpenbaringen om at det som står i veien mellom oss og Guds velsignelse nå er loven og ikke synden, fordi den førstnevnte oppfylte Jesus på korset og det sistnevnte utslettet Jesus på korset.

No comments: