Wednesday, November 26, 2008

Frihet til å leve frimodig (Freedom to Live Boldly)

Følgende artikkel er oversatt fra engelsk med tillatelse av forkynneren og forfatteren Steve McVey. (The following article is translated from English with permission and encouragement from the author, Steve McVey)

Forestill deg et øyeblikk at du aldri har gjort noe du trenger å ha dårlig samvittighet for. Ville ikke det ha vært fantastisk? Hva om hver eneste feil du har gjort ikke har skjedd? Ville det gjøre deg i stand til å leve mer frimodig med en forståelse av at Guds plan er å velsigne deg i alt du gjør? Kunne du da følge Guds plan for livet ditt med større frimodighet?

Nåden bringer et budskap til deg som virker nesten for godt til å være sant. Det er; dine synder er blitt fjernet som de aldri skulle ha skjedd. De er tatt bort og glemt av Gud. Når Gud ser på deg betrakter han deg som om du aldri har syndet. Virker det for godt til å være sant? Du vil kanskje spørre: ”Er dette mulig?”

Svaret er at det er mulig på grunn av det Jesus gjorde når han kom den første gangen. Han ga synden et dødsstøt som ikke bare bekjempet den; på korset ble synden i livet ditt utslettet med et mektig slag. Det finnes ikke et fnugg av spor igjen etter den.

Mange av profetene i det gamle testamente forutså at en frelser ville komme som skulle ta et oppgjør med synden. Daniel talte om Ham og sa at Kristus ” ville gjøre slutt på synden” (Daniel 9:24). Hvis du slår opp denne frasen i et Hebraisk leksikon (et som forteller deg den opprinnelige meningen med forskjellige ord), så vil du oppdage at det betyr ”å ødelegge eller tilintetgjøre”. Jesus kom ikke bare for å tilgi syndene dine. Han kom for å utslette dem.

Når Han kom til Jordan elven sa Johannes Døperen om Jesus, ”Se, der er Guds lam som er kommet for å ta bort verdens synder” (se Joh 1:29). Hva sa Johannes at Jesus kom for å gjøre? Tilgi syndene dine? Ja, Han gjør det, men det er enda bedre en det. Han kom for å fjerne de fullstendig.

Når Jesus ropte fra korset, ”Det er fullbrakt!” så er det akkurat hva han mente. Syndene dine ble for alltid kastet bort (se Hebreerne 9:24) bak Guds rygg (se Jesaja 38:17), renset vekk (se Jesaja 44:22), glemt (se Jeremia 31:34) og vil aldri bli nevnt igjen (se Hebreerne 9:28)!

Det finnes absolutt ingenting som står i veien for å la Gud lede deg fram til å forstå hvilken vidunderlig plan Han har for livet ditt. Les versene som jeg har henvist til over og spør deg selv, ”Er de sanne?”. Kom Jesus virkelig for å fjerne syndene dine ved å ofre seg selv slik som Hebreerne 9:24 påstår? Hvis han kom for å ta bort våre synder, lykkes Han eller mislykkes Han? Hva tror du? Hvis han lyktes og syndene våre virkelig er fjernet, hvorfor lar vi oss da fortsatt prege av dårlig samvittighet?

Det er viktig for deg at du fullt ut tror at Gud ikke har noe fra fortiden din å anklage deg for, og som vil hindre Ham fra å velsigne deg. Fortiden din er tilgitt. Du er fullstendig verdig Hans velsignelse fordi du lever i Kristus, den ene som Gud sa om, ”Dette er min høyt elskede sønn, som jeg har velbehag i!”

No comments: