Sunday, November 23, 2008

To måter å lese Bibelen

Det finnes flere måter å lese bibelen. I kristne kretser er det to mulige tilnærminger: enten lese Guds ord med religiøse briller eller med nådebriller. Det sistnevnte er opplagt mest fruktbart og oppmuntrende. Den religiøse med de religiøse brillene har ennå ikke fått eller ønsker full åpenbaring når det gjelder den nye pakt som ble aktivert når Jesus døde på korset. La oss se på et eksempel som viser hvordan de forskjellige brillene fungerer:

Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den (Matt 13:45-46).

Dette er en av flere lignelser Jesus fortalte. Med religøse briller blir dette: Evangeliet om Jesus er den fine perlen og du er kjøpmannen som må oppgi alt for å kunne følge Jesus. Her ser vi den gamle pakt i virksomhet. Den peker alltid på deg og sier: Du skal - du må!

Hvis vi tolker liknelsen i ly av den nye pakt får vi følgende fantastiske budskap: Du er den verdifulle perlen som Gud var villig til å gi alt - til og med sin sønn - for å eie.

Hvilken variant motiverer deg til å komme nærmere Guds hjerte?

No comments: