Friday, November 21, 2008

Hvorfor forsvinner nye kristne fra menighetene?

De fleste kristne forstår at når et menneske blir født på nytt av Den Hellige Ånd så er det nye livet en gratis gave. Det skjer ved at vedkommende får en åpenbaring av Jesus som verdens frelser, og at Jesus er den eneste veien til Gud og evig liv. Det kan være en lang prosess eller noe som skjer i løpet av et øyeblikk. De fleste har en forståelse av at Gud aksepterer den nye skapningen på grunn av Jesu offerdød, at Gud tar imot denne personen som han/hun er og at de ikke trenger å gjøre noe som helst for å fortjene frelsen.

Ofte stopper forståelsen der, fordi når den nye kristne spørrende skal begynne å leve dette nye livet så mangler det ikke på gode råd om hva vedkommende bør gjøre for å vokse i troen, og ikke minst hva man ikke må gjøre.

Her er en liste over alt den nye kristne blir anbefalt å gjøre: Lese bibelen daglig, be daglig - helst tidlig på morgenen før frokost, og gjerne i en anbefalt tidslengde, gå på så mange møter som mulig, gi tiende, bidra på forskjellige måter, finne seg en bibelgruppe osv. I tillegg må man sekvfølgelig ikke synde som en Jesu etterfølger, og passe på å etterleve de ti bud.

Ganske forbløffende at den nye kristne blir pålagt alt det som de fleste kristne ikke klarer å leve opp til selv. Den nye kristne blir selvfølgelig forvirret av alle reglene. Det var jo så enkelt å bli kristen, men det er tydeligvis ikke enkelt å leve som en kristen. Personen får ikke lang tid å glede seg over det nye livet før påbudene hagler. Selvfølgelig klarer ikke vedkommende å leve opp til alt dette, noe som etterfølges av dårlig samvittighet og etterhvert blir jo personen sliten av alt som må gjøres og passes på og tenker: Kanskje dette ikke passer for meg alikevel? Dette passer nok bare mennesker som er spesielt religiøst anlagt.

Merkelig at ikke flere forstår at som frelsen er en gave så er det nye livet også daglige gaver. Bibelen kaller dette nåde. Blir du frelst av nåde så lever du også det nye livet av nåde. Kristenlivet handler rett og slett om å bli fortalt at nå lever du ikke lenger selv, men Jesus lever inne i deg og alt du trenger å gjøre er å lene deg tilbake og la ham leve livet sitt gjennom deg. Jesus har nemlig det som skal til for å leve kristenlivet. Så enkelt er det!

Javisst kommer du fortsatt til å gjøre dumme ting. Du kommer til å skuffe deg selv. Du kommer garantert til å skuffe og såre andre, men du skuffer aldri Gud. Han kjenner til hele livet ditt før du ble født. Han vet om at du kommer til å gjøre eller ikke kommer til å gjøre i det nye livet. Han vet om alt dette på forhånd og han visste det før Jesus døde på korset. Når Jesus døde for dine synder så renset han deg for alle tidligere synder, for de du gjør akkurat nå og for alle de du vil gjøre i framtiden. Det Jesus gjorde på korset er så kraftig at det holder for oss alle hele livet gjennom.

De ti bud var en del av den gamle pakt. Nå som Jesus lever inni deg og etterhvert får større og større spillerom i livet ditt vil du ikke tenke på hva som er rett eller ikke rett. Du lever bare! Dessuten er det slik at når du får større og større forståelse av hvor langt nåden rekker og hvor høyt Gud elsker deg så vil dette forandre deg fra innsiden og ut. Det skjer en transformasjon, og Gud foretrekker transformasjon framfor ytre forandring som ikke endrer en tøddel på innsiden.

Fariseerne på Jesu tid var opptatt av ytre forandring og ytre oppførsel. På samme måte finnes det sterke religøse krefter i de fleste, om ikke alle kirkesamfunn som er mer opptatt regler enn nåden. Det var disse Jesus refset i sin tid på jorden, ikke de av oss som vet vi får det ikke helt til av oss selv.

No comments: