Thursday, January 15, 2009

Hjertets glede

Jeg har de siste ukene lest Simon Singh’s glimrende bøker om matematikkens historie og historien om kryptering. Jeg må innrømme jeg er fasinert av disse matematikerne som viet så mye av sitt liv til å studere tall og logikk.

De fleste av disse studerte matematikk fordi de elsket å løse gåter og leke med tall. Mange av disse logiske øvelsene hadde ingen annen mening enn at det var gøy. Mye av det de holdt på med hadde ingen praktisk nytte. De lekte med tall og primtall, og mens de holdt på oppdaget de mange forunderlige egenskaper med mange av tallene.

Tallteori, med andre ord læren om alle heltallene har forbløffende dybder til tross for at de virker så enkle. Det er jo bare de vanlige tallene 1,2,3,4, osv. Disse geniene fant mange sammenhenger som de hadde stor glede av å utforske.

Visste du at når du betaler en vare på internett så er det disse matematikernes lek med primtall (tall som bare kan deles med seg selv eller 1) som gjør at du kan utføre disse transaksjonene sikkert? Ved å multiplisere to kjempestore primtall med hverandre får man et produkt som er umulig å faktorisere, og dermed gir en krypteringsnøkkel som er helt sikker.

Allerede for 2300 år siden beviste Euklid at det finnes uendelig mange primtall. Deretter har jakten på større og større primtall vært en besettelse for mange matematikere. Det store flertall har rett slett fulgt hjertet sitt i granskingen av tallenes verden. Mange har betraktet disses bestrebelser som unyttige og merkelige.

Hvis du følger hjertet ditt vil garantert mange misforstå deg og til og med anklage deg for å ikke leve helhjertet for Gud. Kanskje Gud har lagt ned interesser i hjertet ditt som virker helt unyttig for andre i denne verden som skal være så effektiv og hensiktsmessig. Men, jeg er overbevist at når du gleder deg over å følge hjertet ditt så gleder Gud seg sammen med deg. Du skal heller ikke se bort fra at du vil gjøre oppdagelser som vil være til glede for mange i en nær eller fjern framtid.

Husk at Gud lar det vokse fantastisk vakre planter på høye fjell om sommeren som nesten ingen ser. Kanskje en og annen fjellklatrer får med seg det overraskende og vakre synet som gleder dem et kort øyeblikk, men som gleder Gud i all evighet.

Til slutt: Det har nylig blitt offentliggjort en undersøkelse som rangerer yrkene i USA etter hvor godt de som arbeider innenfor disse yrkene trives, med andre ord hvor godt de liker jobben sin. Hva tror du kom på første plass? Det var selvfølgelig matematikk!

No comments: