Saturday, January 17, 2009

Nattverden

Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn (1 kor 11:30).

Nattverden er på mange måter undervurdert som kilde til helbredelse og utfrielse. Blant korinterne var det mange syke og skrøpelige, og noen hadde tydeligvis møtt en for tidlig død. Av konteksten kan det virke som det skyldtes at de ikke ga akt på nattverden.

Når de skulle feire nattverd betraktet de det som et vanlig måltid. Noen kom ditt sultne og spiste seg mette på nattverdsmaten, andre drakk seg fulle på vinen. Ettersom brødet representerer Jesu kropp som ble brutt for oss, og vinen representerer blodet Han ga, så vanhelliget Korinterne Jesu offer ved måten de feiret nattverd.

Istedenfor at nattverden ble en kraftkilde for deres liv ble den til skade. Se hva Jesaja sier: Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom (Jes 53 4-5).

Jesu kropp ble brutt for at vi blant annet kunne motta helbredelse. Når vi bryter brødet så minnes vi at Hans kropp ble knust. Brødet vi eter er Jesu kropp og det har kraft til å helbrede oss. Vinen minner oss om at Hans blod renser oss for all synd og at vi er gjort fullkomment rettferdige innfor Gud.

Vi kan derfor delta i nattverdsmåltidet med en forventning om at Gud vil gjøre under på våre vegne. Vi kan forvente å bli helbredet, vi kan fryde oss over at vi er hvitere enn snø, vi kan glede oss over den overnaturlige foreningen med Jesus når vi inntar de forskjellige elementene som utgjør nattverden.

Når det står at enhver må prøve seg selv før de inntar måltidet, så henviser ikke det til uoppgjort synd som enkelte hevder. Det blir rett og slett ulogisk når vi vet at Jesu blod kontinuerlig renser oss for synd. Det Paulus mener er at hvis vi ikke går til nattverden med en forståelse av at vi på overnaturlig vis eter Jesu legeme så vil ikke seremonien bli til nytte for oss.

Hvis du deltar i nattverdsmåltidet med en klar tro på at du nå deltar i en overnaturlig handling vil du erfare Guds gjerning i deg på måter du ikke tideligere har erfart under nattverden. Det finnes historier om mennesker som har blitt ledet av Gud til å bruke nattverden som medisin. De har inntatt nattverden hver dag i hjemmet sitt og Gud har helbredet dem gjennom denne troshandlingen.

No comments: