Monday, December 15, 2008

Anklageren er avvæpnet

Satan er den som anklager oss når vi trår feil, ikke Gud. I Johannes åpenbaring står følgende: For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt (Joh Åp 12:10). Legg merke til at fortidsformen av verbene i dette avsnittet. Satan har mistet sin anklagerposisjon fordi: Jesus slettet gjeldsbrevet mot oss, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som deres seierherre på korset (2 Kor 2:14-15).

På Korset oppfylte Jesus loven, Han oppslukte all Guds vrede over syndene som var begått og alle syndene som kom til å bli begått. Ingen av oss levde før Jesu tid, allikevel kan vi ta imot frelsen nettopp fordi det som skjedde på korset strekker seg både bakover og framover i tid. Dermed mistet også Satan sitt grunnlag for å anklage oss fordi vi er fullstendig renset av Jesus og i tillegg er dette en kontinuerlig renseprosess (1. Joh 1:7). Derfor kan vi henvise til korset hver gang vi har gjort noe dumt og fienden forsøker å anklage oss og latterliggjøre oss - vi hører jo stemmen hans vi også.

Hebreerbrevet forklarer grundig forskjellen på den gamle pakt og den nye pakt. Den gamle pakt ble opprettet med Moses på Sinaifjellet etter utgangen fra Egypt og gjaldt fram til korsfestelsen. I denne ligger de 10 bud og seremonilovene. Når loven ble gitt døde tre tusen mennesker (2 Mos 32:28). Når Ånden ble gitt ble tre tusen mennesker frelst (Apgj 2:41). Betydningen skulle være klar: Loven dreper, og Ånden gjør levende. Loven dreper nå fordi den frambringer dårlig samvittighet, loviskhet og den gir anklageren fritt spillerom. Dette er alle faktorer som bidrar til å ødelegge oss innvendig. Derfor er det dobbelt tragisk når forkynnere eller Bibellærde forkynner loven, enten rett fram eller i mer skjulte former. Det de da faktisk gjør er at de sier til Satan: Vær så god, her har du våpnene dine igjen!

La oss vende tilbake til Hebreerbrevet: I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer én gang for alle (Hebr 10:10). ”En gang for alle” betyr for alltid. Vi er for all framtid helliget og gjort rene. Videre: Syndene deres og all deres urett vil jeg ikke minnes mer (Hebr 10:17). I det greske grunnspråket består dette verset av en dobbel nektelse for å understreke hvor viktig denne sannheten er. Med andre ord: "Jeg vil ikke, aldri noen gang, huske syndene deres mer". Så senk skuldrene, ta imot hele nådepakken og stå fienden imot i tro når han brøler imot deg fordi du nå vet at det finnes ikke noe å anklage deg for. Det er sannheten slik Gud framstiller den i den nye pakt og som gir oss frimodighet til å tro at vi er Hans barn med alle rettigheter.

No comments: