Wednesday, December 10, 2008

Loven og frykt ødelegger Gudsrelasjonen

Det virker ganske opplagt ut fra Bibelen at Gud ønsker et intimt fellesskap med oss mennesker. Høysangen er Bibelens mest ”intime” bok og kan selvfølgelig tolkes på flere måter, avhengig om man ønsker å få større innsikt i den gudgitte lidenskapen mellom kvinne og mann eller Guds lidenskap overfor deg og meg. Hebreerbrevet 7:18- 19 sier: ”Dermed blir et eldre bud opphevet fordi det er svakt og unyttig. Loven førte jo ikke noen fram til fullendelse. Men nå kommer noe bedre, et håp som gjør at vi kan komme Gud nær.”

Her står det helt tydelig at Gud ønsker at vi skal komme ham nær, med andre ord bli bedre kjent med vår far og skaper. Høysangen beskriver intimiteten og lidenskapen i dette forholdet. Boken beskriver også hvordan Gud lengter etter oss – det er nesten som vi kjenner smerten og lengselen i Hans hjerte. Hebreerne 7:18 forteller oss at loven har gjort dette lidenskapelige forholdet umulig.

Loven sier at brudd på budene fører til straff. Heldigvis er nå loven opphevet. Det skjedde på korset når Jesus oppfylte lovens krav. Hva er det som mest effektivt holder oss unna Gud? Det er frykt for straff, og skam over å ha sviktet. Derfor er det av avgjørende betydning at Bibelens sannhet om at vi ikke lenger er under loven blir forkynt. Å få den dype forståelsen av at Gud ikke tilregner oss synd (Rom 4:8) og at vi er for alltid er renset fra dårlig samvittighet gjør at vi kan nærme oss Gud med frimodighet og fryde oss i Hans nærvær, rett og slett fordi det ikke lenger er noen grunn til å trekke oss tilbake i frykt. Det er nemlig slik at ”Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut” (1. Joh 4:18). Det er selvfølgelig bare Gud som kan elske fullkomment. Legg deg til rette og ta imot!!!

No comments: