Saturday, December 6, 2008

Må vi be Jesus om tilgivelse hver gang vi har syndet?

De fleste kristne tror at hvis de synder så må de be Jesus om tilgivelse. Denne teologien baserer seg på 1. Johannes brev 1:9 ”Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.” Viktige sannheter blir repetert regelmessig i det nye testamente. At vi må be Jesus om tilgivelse finner vi kun et sted i NT. Allikevel er det spunnet en hel teologi rundt dette ene skriftstedet. Den hindrer mennesker å komme ut i den friheten som Jesus har gitt løfte om. For mange er denne teologien en tvangstrøye som skaper forvirring og som frarøver dem gleden over å være fullkomment tilgitt.

Legg merke at det første kapitlet i dette brevet ikke begynner med den vanlige hilsenen til de troende. Den kommer ikke før i kapittel 2 hvor Johannes begynner med ”Mine barn…”. Joesph Prince mener at det første kapitlet var rettet mot gnostiske elementer i menigheten. Gnostikerne var den tids New Age tilhengere og hadde ikke tatt imot Jesus (http://no.wikipedia.org/wiki/Gnostisisme). Derfor viser vers 9 til hvordan de kan ta imot Jesus og bli frelst. Du vil også finne at Studiebibelen (Gilbrandt 88 og 98) støtter tesen om at 1. Johannes brev var rettet mot gnostikerne.

Å hevde at vi må be om tilgivelse overfor Jesus når vi synder kolliderer ganske kraftig med en del andre skriftsteder vi har diskutert i denne bloggen. Det mest overbevisende utsagnet er kanskje Rom 4:8 ” Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner synd.” Gud er ikke ulogisk. Når vi derfor finner skriftsteder som gjensidig opphever hverandre må vi undersøke saken nærmere. En effektiv tilnærming kan være å lese vanskelige skiftsteder med nådebrillene og prøve å forstå de i lys av nåden.

Vi finner ikke noe sted i Paulus (hedningenes apostel) sine skrifter at vi må be Jesus om tilgivelse etter at vi er blitt kristne, selv ikke i Korinterbrevene som var rettet mot en menighet hvor det var nærmest anarki. Det var splittelser, de drakk seg fulle under nattverden, oppsøkte tempelprostituerte og vernet om en person som hadde sex med sin egen mor. Vi skulle jo tro at Paulus ville sagt til disse: ”Be Jesus om tilgivelse!”. I stedet gjentar Paulus gang på gang: ”Husk at dere er nye skapninger!” . Ergo: La det nye livet få herredømme!

Det ligger også en annen implikasjon i det at vi må be Jesus om tilgivelse når vi har syndet, nemlig at det Jesus gjorde på korset ikke er godt nok. Se for eksempel Rom 5:15-16: ” På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt.” Dette er et av flere skriftsteder som prøver å forklare hvilken enorm rekkevidde det Jesus gjorde på korset har. Legg også merke til at når det står i 1. Joh 1:7: ”….. og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.” så står verbet ”renser” i kontinuerlig form på grunnspråket. Med andre ord rensingen foregår hele tiden, hvert milliontedels-sekund.

La oss anta vi må be om tilgivelse hver gang vi har syndet. Skal vi da gjøre det umiddelbart etter at vi har falt, eller skal vi notere ned alle våre feilgrep i løpet av dagen og ta tilgivelsesrunden på kvelden? Tenk om vi glemmer noen synder? Hva skjer da? Hva med alle unnlatelsessyndene, eller alle de gangene vi synder i tankelivet? For et stress! For å bøte på dette påstår noen at den Hellige Ånd vil vise oss hvilke synder vi skal be om tilgivelse for, med andre ord de som vi jobber med akkurat nå. Han kan jo ikke ta alt på en gang for da blir det for mye for oss, blir det sagt. Problemet med den argumentasjonen er at den er ikke bibelsk – det finnes ikke fnugg av bevis for å hevde en slik tankegang. Ja, det står at DHÅ skal overbevise verden om synd, men vi er ikke verden. Vi er nye skapninger og er innsatt i den himmelske verden.

Hvis du fortsatt er usikker på disse tingene så be den Hellige Ånd om hjelp, enten for å avkrefte det jeg har skrevet eller bekrefte det. Du kommer garantert til å få svar fordi ” Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.” (Jak 1:5)

No comments: