Friday, December 19, 2008

Nåløyet

Jesus fortalte en gang disiplene at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds Rike (Matt 19:24). Disiplene ble da forferdet og spurte hvem som da kunne bli frelst.

Dette avsnittet i Matteus finner vi umiddelbart etter at den rike unge mannen hadde fått vite av Jesus at han måtte holde budene for å bli frelst. Den unge mannen svarte så at det hadde han gjort hele livet. Da trykket Jesus på hans svake punkt og ba ham selge alt han eide og gi det til de fattige. Da gikk den unge mannen sørgmodig bort. Dette klarte han ikke å leve opp til.

Det er ikke vanskelig å utlede fra disse skriftstedene at det å bli frelst krever at vi gir opp alt og at vi følger loven til punkt å prikke. Hvis vi kommer til den konklusjonen har vi oversett et par viktige detaljer i disse avsnittene.

Legg først merke til hvordan den unge mannen spurte. Han sa nemlig: ”Hva godt skal JEG gjøre for å få evig liv?”. Han trodde fullt og fast at det var en sammenheng mellom frelse og egne gjerninger. Jesus viste ham at den kombinasjonen er umulig.

Det er fortsatt mange som tror at vi vil bli belønnet i henhold til det vi har gjort av gode ting. Men, Jesus viser oss at selv om vi klarer å holde budene så finnes det allikevel et eller annet i livet vårt som vi ikke vil gi slipp på. For den unge mannen var det rikdom. Hvis vi satser på å gjøre oss fortjent til frelsen så er vi dømt til å mislykkes.

Derfor sier Jesus til de forferdede disiplene at det som er umulig for mennesker, nemlig å bli frelst på grunnlag av egen innsats, det er mulig for Gud. Her profeterer Jesus om at Gud har en annen plan for hvordan mennesket kan bli frelst. Denne planen blir fullbyrdet på korset når Jesus som vår representant oppfyller loven og på våre vegne inngår den nye pakt med Gud.

Nå har vi nok bakgrunnsinformasjon til å forstå at når Jesus sier at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike, så mener Han at alle som prøver å få evig liv ved å gjøre de rette tingene og følge budene er dømt til å mislykkes. Det er derimot kjempelett å bli frelst for enhver som stoler på at Gud har gjort alt som må gjøres.

I det greske grunnspråket, som mye av det nye testamentet er skrevet i, er det ordet som vi oversetter med frelse egentlig et ord med mange betydninger. Det betyr langt mer enn at vi blir frelst fra dommen og får evig liv. Det betyr også redning, helbredelse og forsørgelse. Vi kan altså ikke gjøre oss fortjent til noen av disse velsignelsene. De kan alle tas imot i tro i henhold til den nye pakts betingelser, hvor alt er basert på tro og ikke på egne gjerninger.

No comments: